Дали имате хроничен замор, главоболки, тахикардии? Немирно спиете?
Аларм - изложени сте на зрачење.

Дали зрачењата штетно делуваат на луѓето, животните и растенијата?
Да. Вршат клеточен дисбаланс, кој пак е причина за многу болести и симптоми со сериозни последици.

Постои ли заштита?
Да. Клинички атестиран и патентиран апарат неутрализатор трансформатор БИО-СПХ.

Што е БИО-СПХ?

Апаратот "БИО-СПХ - неутрализатор трансформер" врши неутрализација на штетните зрачења и облагородување на просторот каде што се наоѓа.

Дали БИО-СПХ е штетен за луѓето?

Не е штетен за луѓето. Изработен е од природни материјали и нема никакви штетни последици од неговата примена.