ОДЛИКУВАЊА, ПРИЗНАНИЈА И НАГРАДИ ДОДЕЛЕНИ НА АВТОРОТ НА БИО-СПХ ЗА НАУЧНИОТ ПРИДОНЕС

За успешни и реални научни достигнувања не се доволни само образовната диплома (титула) или настапите  во дневните медиуми, туку добиените титули и одликувања од домашни и меѓународни научни институции, кои се во состојба да ги ценат и вреднуваат достигнувањата во областа на науката. Уште поголемо научно значење му се оддава доколку добитникот во тој период не бил носител на некоја државна функција, поради било какви интереси и авторитети.

 


 

ОПСТАНОК
По повод петгодишнината од основањето на еколошкото друштво ОПСТАНОК и 5-ти Јуни Светскиот ден на екологијата, авторот е добитник на Благодарница за постигнатите резултати за заштита на животната средина со програмот Био-СПХ.

 

 


BRUSSELS EUREKA '94
На 43-та изложба на иновации Брисел Еурека 94, авторот на Био-СПХ е добитник на сребрен медал.


 

 


BRUSSELS EUREKA '95
По повод конгресот и изложбата на пронајдоци, авторот на Био-СПХ е добитник на диплома за учество на конгресот.

 


EAST WEST EURO INTELLECT-BULGARIA
По повод меѓународната изложба на пронајдоци на East-West Euro Intellect-Bulgaria, авторот е добитник на златен медал за успешната примена на програмот Био-СПХ.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONMENTAL AWARD
На 14-тата изложба на пронајдоци на 21 век IMPEX во Питсбург, Пенсилваниjа, САД, мај 1998 година, од присутните 1800 излагачи на пронајдоци, авторот на Био-СПХ е добитник на диплома со највисоко признание, која му е доделена од страна на меѓународното жири во областа на заштитата на животната средина.

 


INTERNATIONAL ASSOCIATION OF EDUCATORS FOR WORLDPEACE
Врз основа на долгогодишната успешна работа во областа на  заштитата на животната средина со проектот Био-СПХ, од  меѓународната асоцијација на учители за мирот во светот, авторот е наименуван за почесен професор.

 

 


INTERNATIONAL ASSOCIATION OFEDUCATORS FOR WORLD PEACE
Врз основа на успесите постигнати со проектот Био-СПХ во областа на заштитата на животната средина, авторот е наименуван за почесен професор од страна на меѓународната асоцијација на учители за мирот во светот и од NGO, Националната Унија, UNESCO, ECOSOC, UNICEF.

 

 

INSTITUT DES AFFAIRES INTERNATIONALES
Од меѓународниот институт за афирмација, авторот е добитник на диплома со која се наименува за почесен професор и член на Академија.

 

 

ACADEMIE EUROPEENNE DES ARTS
Авторот на проектот Био-СПХ  добива диплома
за членство на Европската академија на уметностите во Парис.

 

 

 

Диплома доделена на авторот на Био-СПХ од Американскиот биографски институт по повод успешноста во заштитата на животната средина.

 

 


Во 1994 година на меѓународната изложба на пронајдоци ИНПЕХ во Брисел, Био-СПХ е добитник на сребрен медаљ.

 

 

На меѓународната изложба на пронајдоци која се одржа во 2008 год. EURO intelect  во Софија, Био-СПХ е добитник на златен медаљ.


 

 

 

На меѓународната изложба на пронајдоци ИНПЕХ - САД, во 1998 година  од вкупно 1800 пронајдоци Био-СПХ е добитник на највисокото признание ФОНТАНА во областа на заштита на животната средина.

 

 

Во 2010 год.по основ на меѓународниот научен публицитет, авторот стана член на научниците на Република Бугарија

 


Одликување  на авторот на  Био-СПХ за успешната долгогодишна
научнотехничка соработка, од ИКИ-Бугарската Академија на науки.

 

 

Златен медал доделен на авторот од Министерството за наука

на Руската федерација, за откритието и улогата на космичката Стојанова мрежа.

 

 

Бронзен медал доделен на авторот од меѓународното жири

во Нинберг 2008 за иновација.

 


Диплома за авторот од меѓународното жири на иновации
Нинберг 2008.

 


Диплома доделена на авторот, од министерството за иновации при

Руската федерација во Нинберг 2008 год. за космичката Стојанова мрежа

 

 

MAN OF THE YEAR

(Човек на годината)

По повод долгогодишната успешна работа во областа на заштитата на животната средина, авторот е наименуван за човек на годината за 1998 год. од Американскиот Биогравски Институт.

 


 

 

Од ИКИТ-БАН, за научните постигнувања за човештвото на авторот д-р Стојан Велкоски му е доделено  признание орден.

 

ЗКЛУЧОК

Признанијата и титулите претставуваат огромно задолжување на имателот, за уште посериозен и понаучен пристап кон определената област. Оттука може да се забележи дека пристапот кон решавањето на проблемите со електромагнетните зрачења, како и техничкото решение Био-СПХ и другите инпвации и откритија имаат соодветна научнотехничка база која гарантира сигурност и успех во понатамошниот научноистражувачки развој.